องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  ซ้อมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
      

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลกุดสะเทียน ร่วมซ้อมรำบวง...

  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื...
      

ในวันที่ 26 พ.ย.61 อบต.กุดสะเทียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอ...

  เคารถธงชาติ
      

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เข้าแถวเคารถธงชาติพร้อมกัน เวลา 08....
  เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อป...
      

ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนก...

  สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทย...
      

สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาไทยยั่งยืน ครั้่งที่ 2 ประจำปี 2561

 
trakyalı dayı 3
trakyalı dayı1
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560