องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 

 
  พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมองค์การบริหาร...
       ในวันที่ 12 กันยายน 2560 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมองค์ก...
  กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณเขต
       ในวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร...
  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
       สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อให้ประชาชนและ...  สน.๓ ลงพื้นที่วิพากษ์หลักสูตร
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดตั้งสภาเด็กแ...
       ในวันที่ 9 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดสะเทียน โดย...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560