องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรม "วันสตรีไทยรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี" รวมพลังสามัคคีรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันสตรีไทยรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี" รวมพลังสามัคคีรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้องค์กรสตรีตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและแสดงบทบาท ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล การจำหน่ายดอกมะลิและบัตรโต๊ะจีนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสตรี
2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11