องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรม "วันสตรีไทยรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี" รวมพลังสามัคคีรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันสตรีไทยรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี" รวมพลังสามัคคีรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้องค์กรสตรีตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและแสดงบทบาท ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและสังคม พร้อมทั้งมีกิจกรรมเพื่อหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล การจำหน่ายดอกมะลิและบัตรโต๊ะจีนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสตรี
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-29
2017-08-25
2017-08-22
2017-08-22