องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ


22 สิงหาคม 2560 นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ ณ วัดใหม่ศรีมงคล ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ของศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน โดยการฝึกปฏิบัติสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการใช้งานอย่างง่าย ตลอดจนการให้ความรู้ธรรมะสำหรับชีวิต คุณธรรม จริยธรรม.../แอดมินสำนักงานปลัด
2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11