องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14