องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ


วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานตำบลร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง...จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา

2019-11-07
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-01
2019-11-01
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-21
2019-10-18