องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เข้าเฝ้าฯรับพระราชทางของที่ระลึก ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทางของที่ระลึก ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู...จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2019-11-07
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-01
2019-11-01
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-21
2019-10-18