องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ร่วมงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด นายนิมิต วิเชียรดี ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนในครั้งนี้...

2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-01