องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


มอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา


ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้กำหนดจัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร...

2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-01