องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ได้จัดหาและนำส่งอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม มอบหมายให้กองการศึกษา ได้จัดหาและนำส่งอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ผู้ปกครองว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพ และทำให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้เด็กเล็กได้ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง.

2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07