องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร บ้านกุดสะเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางปลื้มจิตร จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต้อนรับ และนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน กล่าวรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น ร่วมกับคณะส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดทำกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำการบริการงานในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆออกบริการประชาชนตามหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมกันนี้มอบเงินทุนการศึกษาเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน (สนง.พช.จว.นภ.) ,มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว (ประมงจังหวัด) ,มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 40 ราย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ,มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด (กาชาด) พร้อมทั้งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ..

2020-08-26
2020-08-12
2020-08-08
2020-08-04
2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04