องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


พิธีรับเสื้อจิตอาสา พระราชทาน


ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดพิธีการรับเสื้อจิตอาสาพระราชทาน พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรัก ความสามัคคีสู่ประชาชนในชาติ
2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14