องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


พิธีรับเสื้อจิตอาสา พระราชทาน


ในวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดพิธีการรับเสื้อจิตอาสาพระราชทาน พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรัก ความสามัคคีสู่ประชาชนในชาติ

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11