องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์


🌸💦ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยท่านนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง ได้ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุ บวงสรวงศาล อบต.และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในหน่วยงาน

2022-05-24
2022-05-05
2022-04-12
2022-03-07
2022-03-01
2022-02-21
2022-01-10
2021-12-01
2021-11-28
2021-11-27