องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดย  นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านนายอำเภอ นายรพิสิทธ์ พิมพ์พัฒน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11