องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ในวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดย นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน พร้อมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านนายอำเภอ นายรพิสิทธ์ พิมพ์พัฒน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14