องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู...
ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหมคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ และประชาชนชาวตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏
2022-05-24
2022-05-05
2022-04-12
2022-03-07
2022-03-01
2022-02-21
2022-01-10
2021-12-01
2021-11-28
2021-11-27