องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ลงแขกเกี่ยวข้าว


ในวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  นำโดย นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นตำบลกุดสะเทียน เข้าร่วมโครงการฟื้นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอ นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านนาทม หมู่ ๔ ตำบลกุดสะเทียน

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11