องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ลงแขกเกี่ยวข้าว


ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นำโดย นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นตำบลกุดสะเทียน เข้าร่วมโครงการฟื้นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอ นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านนาทม หมู่ ๔ ตำบลกุดสะเทียน

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14