องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


๕ ธันวาคม


ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใมหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14