องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน


ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน เพื่อพัฒนาจิตอาสากาชาด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชนในตำบลกุดสะเทียน ได้ตระหนักถึงการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง โดยมีนายกิตติภูมิ มังคูณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14