องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน


ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน เพื่อพัฒนาจิตอาสากาชาด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชนในตำบลกุดสะเทียน  ได้ตระหนักถึงการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง โดยมีนายกิตติภูมิ มังคูณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง     จังหวัดหนองบัวลำภู

 

2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11