องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ออกกำลังกาย


ในทุกวันพุธของสัปดาห์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน     ตำบลกุดสะเทียน ร่วมกันความสะอาดรอบสำนักงานและออกกำลังกาย  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

 

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13