องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ออกกำลังกาย


ในทุกวันพุธของสัปดาห์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน     ตำบลกุดสะเทียน ร่วมกันความสะอาดรอบสำนักงานและออกกำลังกาย  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14