องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


“กุดสะเทียนเกมส์” ครั้งที่ ๑๔


ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดสะเทียนเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ โดยได้รับเกียติจากนายนิพลธ์ มหิพันธ์ ปลัดอาวุโส อำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิด เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชนทั่วไปในตำบลกุดสะเทียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอันจะเป็นบุลคลต้บแบบในการสร้างจิสำนึกและเล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาด้านกีฬาและสันทนาการ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรับผิดชอบ ไม่มั่วสุมในเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆ ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

 

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13