องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


 

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม   อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณี ยกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ  ณ หอประชุมอลานาโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14