องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)


ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่๑ โดยมีนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม 

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14