องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)


ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่๑ โดยมีนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม 

 

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13