องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน


ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  นำโดยนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี ๒๕๖๑    เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการค้า การผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14