องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน


ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  นำโดยนางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี ๒๕๖๑    เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการค้า การผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-06
2018-10-25
2018-10-23
2018-10-13
2018-10-13