องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณเขต


ในวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและประชาชนในเขตตำบลกุดสะเทียน ได้ร่วมกันทำบุญกิจกรรมทอดเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณเขต ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนให้เห็นความสำคัญและเอาใจใส่ เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลัง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป // แอดมินสำนักงานปลัด
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-29
2017-08-25
2017-08-22
2017-08-22