องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทำดอกไม้จันทน์ นำไปใช้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำู ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-29
2017-08-25
2017-08-22
2017-08-22