องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง


31 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนได้จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะบริหาร เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11