องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง


31 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนได้จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะบริหาร เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-29
2017-08-25
2017-08-22
2017-08-22