องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี ประจำปี พ.ศ.2560


ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายกวรินทร์ธร สุวรรณพรหม เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีมีความแข็งแรงคงทน ให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย ตลอดจนเพื่อลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดสะเทียน // แอดมินสำนักงานปลัด
2017-09-12
2017-09-11
2017-09-04
2017-08-31
2017-08-31
2017-08-30
2017-08-29
2017-08-25
2017-08-22
2017-08-22