องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ซ้อมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลกุดสะเทียน ร่วมซ้อมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 256

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14