องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เคารพธงชาติ


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เข้าแถวเคารถธงชาติพร้อมกัน เวลา 08.00 น. ทุกเช้าวันจันทร์

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14