องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน


ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนทุกท่านได้ร่วมกันประชุมประจำเดือน ซึ่งประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

2020-06-03
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-01
2020-03-04
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-02
2019-11-07