องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน


ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนทุกท่านได้ร่วมกันประชุมประจำเดือน ซึ่งประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

2018-12-28
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09