องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


ทอดกฐินที่วัดบ้านกุดสะเทียน


ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม ร่วมทอดกฐินที่วัดบ้านกุดสะเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2018-12-28
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-10
2018-11-09