องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


จดหมายข่าว ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562


ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ณ ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภาษีบำรุงท้องที่ .... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน .... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้าย ..... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

 “ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง”

2018-12-28
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-19
2018-11-17
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-14
2018-11-14