องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


กิจกรรมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน


ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน และนายทองผ่าน นุชชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ศรีทอง หมุ่ที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภุ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ซึ่งหมู่บ้านใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น - เป็นสุข" และรางวัลชนะเลิศ กองทุนหมู่บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 กิจกรรมองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น...//แอดมินสำนักงานปลัด (ปรบมือรัวๆค่ะ ^_^)
2017-12-08
2017-12-07
2017-12-05
2017-11-22
2017-11-09
2017-11-03
2017-10-24
2017-10-11
2017-09-12
2017-09-11