องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อปท.เครือข่ายจำนวน 20 แห่ง


ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดการเรียนรู้เครือข่าย "เวทีสานพลังเยาวชนคนดี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ อปท.เครือข่ายจำนวน 20 แห่งในเขตภาคอีสาน ในนามศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลกุดสะเทียน ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2018-09-20
2018-03-01
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-11
2017-12-19
2017-10-09
2017-09-09
2017-08-09
2017-07-29