องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดสะเทียน


ในวันที่ 9 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดสะเทียน โดยมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตำบลกุดสะเทียนเข้าร่วมประชุม และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน // แอดมินสำนักงานปลัด

2018-09-20
2018-03-01
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-11
2017-12-19
2017-10-09
2017-09-09
2017-08-09
2017-07-29