องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


MOU


ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดเวที พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนโดยชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ณ    ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีทั้ง อปท.

 

2018-03-01
2018-01-18
     MOU
2018-01-17
2018-01-11
2017-12-19
2017-10-09
2017-09-09
2017-08-09
2017-07-29