องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑


ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑                    นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน พร้อมคณะทำงาน สสส.        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้เข้าร่วม    “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑”              ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค        เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร

 

2018-03-01
2018-01-18
     MOU
2018-01-17
2018-01-11
2017-12-19
2017-10-09
2017-09-09
2017-08-09
2017-07-29