องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]0
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]19
3 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่2 [ 1 พ.ย. 2562 ]20
4 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]17
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชาคมการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]18
6 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบแรก) ระหว่างวันที่ 16 - 28 ต.ค. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 23 ก.ย. 2562 ]21
9 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหาส่วนตำบลกุดสะเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]20
10 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]27
11 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]55
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]58
13 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2562 ]48
14 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 25 มิ.ย. 2562 ]53
15 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต ำบลกุดสะเทียน [ 25 มิ.ย. 2562 ]60
16 ประกาศการใช้แผนป้องกันปฎิบัติการป้องกัน [ 25 มิ.ย. 2562 ]49
17 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]50
18 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2562 ]111
19 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]95
20 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]97
 
หน้า 1|2|3