องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]7
2 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่2 [ 1 พ.ย. 2562 ]13
3 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]9
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชาคมการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]11
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบแรก) ระหว่างวันที่ 16 - 28 ต.ค. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]7
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]26
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 23 ก.ย. 2562 ]16
8 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหาส่วนตำบลกุดสะเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]9
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]19
10 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]47
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]52
12 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2562 ]41
13 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 25 มิ.ย. 2562 ]46
14 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต ำบลกุดสะเทียน [ 25 มิ.ย. 2562 ]54
15 ประกาศการใช้แผนป้องกันปฎิบัติการป้องกัน [ 25 มิ.ย. 2562 ]43
16 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]41
17 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2562 ]98
18 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]87
19 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]90
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิดลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 17 ธ.ค. 2561 ]91
 
หน้า 1|2|3