องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมแสง - สามแยกวังคูณ [ 14 ธ.ค. 2560 ]52
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]29
23 เรื่อง การกำหนดชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]25
24 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]24
25 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผด.2) [ 15 พ.ย. 2560 ]25
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]24
27 ประกาศ การเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหน้าสำนักงาน อบต.กุดสะเทียน [ 13 ก.ย. 2560 ]26
28 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2560 ]24
29 ประกาศราคากลางงานจ้าเหมาก่อสร้างถนน (คศล.) สายรอบหมู่บ้านวังคูณ ม.5 [ 11 ส.ค. 2560 ]27
30 ประกาศราคากลางงานจ้าเหมาก่อสร้างถนน (คศล.) สายรอบหมู่บ้านกุดแท่น ม.7 [ 11 ส.ค. 2560 ]27
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล) สายรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4 [ 11 ส.ค. 2560 ]26
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล) รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 11 ส.ค. 2560 ]27
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน(คศล.)รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2560 ]25
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร [ 24 ก.ค. 2560 ]28
35 ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อ นม โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [ 12 มิ.ย. 2560 ]26
36 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 6 ก.พ. 2560 ]27
37 จดหมายข่าว ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 1 ม.ค. 2560 ]27
38 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต [ 4 ม.ค. 2559 ]24
 
|1หน้า 2