องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบแรก) ระหว่างวันที่ 16 - 28 ต.ค. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]58
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]89
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 23 ก.ย. 2562 ]71
24 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหาส่วนตำบลกุดสะเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]90
25 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]93
26 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]124
27 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]139
28 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2562 ]133
29 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 25 มิ.ย. 2562 ]143
30 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต ำบลกุดสะเทียน [ 25 มิ.ย. 2562 ]144
31 ประกาศการใช้แผนป้องกันปฎิบัติการป้องกัน [ 25 มิ.ย. 2562 ]140
32 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]141
33 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2562 ]218
34 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 23 ม.ค. 2562 ]64
35 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]186
36 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]190
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิดลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 17 ธ.ค. 2561 ]202
38 ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังคูณ-บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]180
39 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2561 ]270
40 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังสูงโครงสร้างเหล็ก) แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2561 ]186
 
|1หน้า 2|3|4