องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]9
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]8
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2563 ]10
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]7
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]7
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]8
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]9
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]8
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 / 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]9
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]557
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]9
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]9
13 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]9
14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]12
15 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]10
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 11 พ.ค. 2562 ]8
17 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]12
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]9