องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป [ 25 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]2
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]119
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]117
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2563 ]114
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]116
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]111
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]117
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]117
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]118
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 / 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]114
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]668
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]117
14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]113
15 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]120
16 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]119
17 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]119
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 11 พ.ค. 2562 ]123
19 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]121
20 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]126