องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งถนนลาดยาง Aspaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.29001สายกุดสะเทียน - สามแยกวังคูณ (ช่วงที่3) บ้านนาทม หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ค. 2564 ]2
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.29001 สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ (ช่วงที่3) บ้านนาทม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสะเทียน [ 29 เม.ย. 2564 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-8 ตำบลกุดสะเทียน [ 27 เม.ย. 2564 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-8 ตำบลกุดสะเทียน [ 9 เม.ย. 2564 ]9
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-8 ตำบลกุดสะเทียน [ 31 มี.ค. 2564 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 461 รายการ [ 26 มี.ค. 2564 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม. บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๒ จ [ 17 มี.ค. 2564 ]15
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2564 ]17
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]18
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]19
11 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Aspaltic Doncrete ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.29001 สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Aspaltic Doncrete หนา 0.05 ม. บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดร [ 4 ก.พ. 2564 ]21
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนเสถียร-หนองโก บ้านโนนเสถียรหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2564 ]35
13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 20 ม.ค. 2564 ]34
14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 [ 14 ม.ค. 2564 ]36
15 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]49
16 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]63
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 1 ต.ค. 2563 ]42
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยมอ บ้านนาทม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2563 ]69
19 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]75
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยยาง บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2563 ]85
 
หน้า 1|2|3