องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง คสล.ม.2 [ 24 มิ.ย. 2565 ]3
2 เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.8 [ 24 มิ.ย. 2565 ]2
3 เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างสำนักสงฆ์ป่าดอนโมง ม.2 [ 24 มิ.ย. 2565 ]2
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสะเทียน [ 24 มิ.ย. 2565 ]1
5 เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังรอบ รร.บ้านวังคูณ ม.5 [ 5 พ.ค. 2565 ]22
6 เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. สายกุดแท่น-หนองทุ่ม ม.7 [ 5 พ.ค. 2565 ]22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิก/ปรับปรุงถนนลูกรังรอบโรงเรียนบ้านวังคูณ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]24
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดแท่น - หนองทุ่ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]22
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายนาชุมแสง-เจริญทรัพย์ หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]21
10 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายนาชุมแสง – เจริญทรัพย์ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสะเทียน [ 29 เม.ย. 2565 ]21
11 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกุดสะเทียน (ปรับเกลี่ยผิวทางและไหล่ทาง) [ 25 เม.ย. 2565 ]24
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกุดสะเทียน (ปรับเกลี่ยผิวทางและไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]21
13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่(เพาะเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]53
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเจริญ-หนองกุง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะเทียน [ 12 ต.ค. 2564 ]123
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังคูณ-สิบเก้าโปร่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 12 ต.ค. 2564 ]112
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน สายกุดสะเทียน – สามแยกวังคูณ ตำบลกุดสะเทียน [ 12 ต.ค. 2564 ]103
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 30 ก.ย. 2564 ]107
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร สายกุดสะเทียน-ท่าแก 2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]120
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเจริญ – หนองกุง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]115
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร สายกุดสะเทียน - ท่าแก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3|4|5