องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2564 ]3
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]5
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]5
4 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Aspaltic Doncrete ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.29001 สายกุดสะเทียน-โนนเสถียร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิว Aspaltic Doncrete หนา 0.05 ม. บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดร [ 4 ก.พ. 2564 ]7
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนเสถียร-หนองโก บ้านโนนเสถียรหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2564 ]20
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 20 ม.ค. 2564 ]19
7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่ศรีทอง-หนองผือ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 [ 14 ม.ค. 2564 ]20
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]31
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]46
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 1 ต.ค. 2563 ]27
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยมอ บ้านนาทม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2563 ]56
12 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]60
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยยาง บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2563 ]69
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยยาง บัานใหม่ศรีทอง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มิ.ย. 2563 ]72
15 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส้รางซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง Para Cape Seal โดยทำผิว Pavement In Place Recing สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นภ.ถ.29001สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2563 ]61
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นภ.ถ.29001 สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]63
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Cape Seal โดยทำผิว Pavement In Place Recycing สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นภ.ถ.29001 สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 พ.ค. 2563 ]64
19 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง ญPara Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นภ.29001 สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ (ช่วงที่1) [ 5 พ.ค. 2563 ]61
20 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]139
 
หน้า 1|2