องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]25
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 31 ม.ค. 2565 ]28
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]60
4 รายงานนำเสนองบประมาณ 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]36
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ6เดือน) [ 16 มี.ค. 2564 ]130
6 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]123
7 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]131
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]6
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]118
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน ประจำปี [ 14 พ.ย. 2561 ]122
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]122
12 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 4 ต.ค. 2561 ]126
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2561 ]120
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน [ 16 พ.ค. 2561 ]124
15 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 9 ก.พ. 2561 ]122