องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]32
2 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]87
3 ข้อบัญญัติปี 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]34
4 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]120
5 ประกาศใชข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]125
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]116
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]110
8 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]116
9 งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ [ 25 มิ.ย. 2562 ]119
10 ประกาศเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]105
11 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]117
12 งบแสดงรายจ่ายประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]109
13 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 [ 25 ก.ย. 2561 ]113
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]148
15 ประกาศรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 17 ม.ค. 2561 ]122
16 ประกาศรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 17 ม.ค. 2561 ]150
17 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]109