องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]35
2 งบแสดงรายจ่ายประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]35
3 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 [ 25 ก.ย. 2561 ]34
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]34
5 ประกาศรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 17 ม.ค. 2561 ]35
6 ประกาศรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 17 ม.ค. 2561 ]35
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]34