องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ