องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง