องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง