องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผด.2)

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ผด.2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง