องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564

                             องค์การบริหารส่วนตำบลกดุสะเทียน ขอประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีพ.ศ.2564 เพื่อให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลกุดสะเทียนได้ตรวจสอบรายลละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564
 
ภดส.3 ต.กุดสะเทียน
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง