องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ