องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่น ประจำปี2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง